Homeopati

Osteopat

Homeopat

Massageterapeut

Homeopati är en välbeprövad metod inom alternativmedicinen som funnits i runt 200 år.

Den homeopatiska konsultationen strävar efter att hitta grundorsaken till dina besvär. Behandlingen utgår ifrån dina fysiska, känslomässiga och mentala symptom.

Med hjälp av homeopatmedel stärker man upp immunförsvaret samt läker ut grundorsaken till dina besvär.


Förstabesöket tar mellan 90-120 minuter. Där går vi igenom din sjukdomshistoria (anamnes) och aktuell problematik grundligt. 

Vanliga frågor du kommer att få är t.ex. när började besvären? finns det något som gör det sämre eller bättre? hur ser det dagliga mönstret ut? vad äter du för kost? hur sover du?

vilka mediciner och vacciner har du fått? opererad för något? vilken sorts smärta? osv.

Utifrån den samlade symptombilden väljs det bäst passande homeopatmedlet ut.

Medlet ges i pillerformat eller som droppar.

Efter 4-6 veckor görs ett återbesök för att utvärdera behandlingen och läkningsprocessen. 


      Besvär som vanligen behandlas:

  • Reumatiska problem
  • Trötthet och sömnbesvär
  • PMS och menstruationsbesvär
  • Allergier och astma
  • Klimakteriebesvär
  • Olika hudproblem
  • Magproblematik
  • Olika typer av huvudvärk inklusive migrän


Förstabesök homeopatisk konsultation 90-120 min 1200 kr (inklusive homeopatmedel)

Återbesök 40 min 500 kr


Jag är medlem i KHY, Klassiska homeopaters yrkesförbund.

För mer information om homeopati och förbundet se: https://klassiskahomeopater.se/


Är du intresserad av att läsa mer om aktuell forskning så kan du läsa vidare på:

http://www.homeopathy-ecch.org/homeopathy-in-europe/research/


Enligt svensk lag får homeopater inte behandla barn under åtta år, gravida kvinnor, cancer, diabetes, epilepsi och allvarliga smittsamma sjukdomar.

Bor du på annan ort eller av annan anledning har svårt att ta dig till kliniken så går det bra att göra konsultationen via skype.

För skypekonsultation så mejla mig efter att du bokat tid.